Субота, 19.06.2021, 18:15Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23»
Кам’янської міської ради
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Категорії розділу
Новини освіти [137]
Шкільні новини [388]
Методичний кабінет [81]
Вісті з уроків [15]
Класне життя [1]
Знайомтесь! [2]
Увага, конкурс! [20]
Оголошення [28]
Фраза тижня [5]
Поради психолога [0]

Наше опитування
Ви, відвідувач нашого сайту:
Всього відповідей: 163

Ла Страда-Україна


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Освітній портал «Школа сучасних знань - 23»

Назва проекту:

 

Створення власного інформаційно-освітнього середовища та застосування технологій дистанційної підтримки навчального процесу

 

Напрямок проекту: Науково-дослідницький

 

Відповідальний керівник: Школяр Любов Андріївна, директор комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 23» Кам'янської міської ради міської ради, вчитель-методист, Відмінник освіти України

Науково-методичний керівник: Охотник Галина Григорівна, вчитель-методист

Статус проекту: міський

Термін проекту: 01.09.2015 – 31.12.2018 рр.

Вид проекту за метою і характером проектної діяльності: Науково – педагогічний 

Вид проекту за характером контактів: колективний

 

Актуальність проекту: 

Основним аспектом економічного зростання будь-якої країни і визначення її ролі у світовій спільноті нині є інтелектуально-освітній потенціал. Тому одним із пріоритетних напрямів державної соціально-економічної політики України є ефективна система  освіти,  що  здатна  задовольняти  соціальне  замовлення  суспільства  на надання  якісних  освітніх  послуг,  які  відповідають  потребам  інформаційного суспільства.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спонукає до  формування глобального  інформаційно-освітнього  середовища,  яке  складається  з  ІОС  окремих навчальних  закладів  та  науково-дослідних  установ. 

Освітнє середовище школи, побудоване засобами єдиного інформаційно – освітнього простору та Інтернет – технологій відповідає стратегічному реформуванню сучасної освіти щодо входження її до Європейського інформаційного освітнього простору.

Одним із можливих напрямків реалізації становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових є створення компетентністно – орієнтованої освітньої системи розвитку особистості, яка передбачає розвиток високоінтелектуальної, компетентної, життєтворчої особистості з громадянською позицією, здатної до прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності.

 

Теоретико-методологічноі основи проекту:

Організаційні моделі відкритої освіти викладені у монографії Бикова В Ю. «Моделі організаційних систем відкритої освіти».  Положення особистісно-орієнтованої педагогіки обґрунтовані в роботах Беха І. Д., Савченко О. Я., Якіманської І. С. та ін. Концептуальні засади процесу комп’ютеризації та інформатизації системи освіти розглянуто в низці   наукових праць   (Беспалько В. П., Гуржій А. М., Жалдак М. І., Кудін А. П., Роберт І. В., Монахов В. М. та ін.).  Висновки вітчизняних вчених щодо організації середовища електронного навчання  (Олійник В. В., Кухаренко В. М., Смирнова-Трибульска Е., Морзе Н. В.) надають науково-теоретичне підґрунтя до створення ІОС закладу середньої освіти.

 

Гіпотеза проекту: 

Єдине інформаційно-освітнє середовище закладу та Інтернет – технології мають великий освітній потенціал та забезпечують умови для розвитку інноваційної особистості ХХІ століття і утвердження нового рівня якості освіти, ефективно впливає на процес становлення компетентнісно-орієнтованої освітньої системи розвитку учнів.

 

Об’єктом дослідження є процес створення єдиного інформаційно-освітнього середовища закладу та інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки дистанційного навчання.

 

Предметом дослідження є технологія створення єдиного інформаційно-освітнього середовища закладу та інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки дистанційного навчання.

 

Мета проекту:

 • Створення на базі КЗ «СЗШ № 23»  моделі інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.
 • Розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу  до використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій  в  навчально-виховному процесі.
 • Інтеграція учасників навчально-виховного процесу в єдиний інформаційно-освітній простір.
 • Створення інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої системи розвитку особистості ХХІ століття, яка сприяє саморозвитку особистості учнів та формуванню їх життєвої компетентності засобами єдиного інформаційно-освітнього простору та застосування технологій дистанційної підтримки навчального процесу. 
 • Подальша оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

 

Головне завдання проекту:

 1. Проаналізувати стан розробки, апробації та впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у   навчально – виховний процес загальноосвітнього навчального закладу в педагогічній науці та практиці.
 2. Розглянути особливості дистанційного навчання.
 3. Вивести використання даного виду навчання на новий рівень.
 4. Виявити можливості та переваги технології Google Sites в порівняні з іншими системами.
 5. Розробити і експериментально перевірити напрямки використання інформаційних технологій в системі роботи школи та критерії оцінювання ефективності функціонування єдиного інформаційного простору та Інтернет – технологій; провести експериментальне дослідження за етапами:
 1. Підготовчий (пошуково – теоретичний) та концептуально-діагностичний  (2015 – 2016 н. р.)
 2. Формувальний (2016 – 2017 н. р.)
 3. Узагальнюючий та корегувальний (2017 – 2018 н. р.)
 1. Провести системну інтеграцію освітнього простору школи з ІКТ.
 2. Виявити тенденції і закономірності раціонального і ефективного використання інформаційно – комунікаційних технологій як головного пріоритету поліпшення якості освітнього простору у навчально – виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіти.
 3. Сформувати інформаційну культуру учнів і вчителів.
 4. На основі ІКТ здійснити інтенсифікацію всіх рівнів навчально – виховного процесу школи в аспекті підвищення його ефективності та якості.
 5. Побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному учню і вчителю власну траєкторію саморозвитку.
 6. Створити інноваційну компетентнісно-орієнтовану освітню систему розвитку особистості ХХІ століття засобами Інтернет-технологій та єдиного інформаційно-освітнього простору на базі закладу.
 7. Розробити і здійснити апробацію електронних засобів навчання для організації навчально-виховного процесу з учнями та інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки дистанційного навчання.
 8. Створити освітній портал КЗ «СЗШ № 23 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради, наповнений україномовними навчальними матеріалами за діючими в Україні навчальними програмами, електронну бібліотеку  та тематичні цифрові архіви інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів.

 

Коротке викладення суті проекту: 

науково-педагогічне дослідження полягає у створенні інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої системи розвитку особистості ХХІ століття засобами єдиного інформаційно-освітнього простору та Інтернет- і медіа-освітніх технологій.

 

Необхідні умови для реалізації проекту:

 • володіння учителями основами інформаційно-комунікаційних технологій;
 • володіння учнями певним рівнем предметних знань та їх підготовка до роботи з необхідним програмним забезпеченням;
 • відпрацювання механізмів спільної роботи, адміністрації школи, учителів - предметників та учнів;
 • зміна ролі учителя з позиції транслятора знань на позицію консультанта,
 • матеріально-технічне забезпечення закладу.

 

Шляхи реалізації, окреслені на перспективу:

 1. Створення  нормативно-правових  та  матеріально-технічних  умов  розвитку єдиного освітнього середовища.
 2. Створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі інформаційно-комунікативних технологій та єдиного інформаційно-освітнього середовища закладу.
 3. Поліпшення якості освіти як необхідної умови формування інформаційного суспільства.
 4. Розробка нових ефективних форм управлінської діяльності.
 5. Оновлення змісту, форм і методів викладання предметів навчального плану на основі інформаційно-комунікативних технологій та  Інтернет – простору.
 6. Розробка та впровадження систем дистанційної підтримки навчального процесу для учнів школи.
 7. Формування  кадрових,  інформаційних,  матеріально-технічних  ресурсів інформатизації освіти.
 8. Забезпечення належних умов для входження до єдиного інформаційного освітнього простору міста та області.
 9. Створення умов для розвитку в учнів інформаційної культури, яка відповідає новим вимогам становлення особистості ХХІ століття.
 10. Становлення компетентнісно – орієнтованого інноваційного освітнього простору школи.

 

План дій:

 1. Підготовчий (пошуково – теоретичний) та концептуально-діагностичний  (2015 – 2016 н. р.)
 • визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;
 • діагностика готовності вчителів до інноваційної педагогічної діяльності;
 • нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи;
 • аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань створення власного інформаційно-освітнього середовища та застосування технологій дистанційної підтримки навчального процесу;
 • проведення майстер-класів, консультацій для педагогічного колективу школи з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження інновацій, пов'язаних із використанням технології Google Sites, Інтернет- та медіа освітніх технологій;
 • проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення обізнаності з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб'єктів навчально-виховного процесу до використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі закладу;
 • проведення засідань творчих робочих груп щодо організації мережевої співпраці через телекомунікаційні конкурси, проекти, спільні дослідження;
 • створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки проекту і поширення кращого педагогічного досвіду;
 • підведення підсумків підготовчого та концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

 

 1. Формувальний етап (2016 – 2017 н. р.)
 • розробка концепції розвитку школи інформаційного суспільства, стратегії підготовки педагогічних працівників і батьків до впровадження Інтернет-технологій та медіаосвітніх інновацій;
 • розробка програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу та установ і закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, громадських організацій, щодо розвитку системи використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів, організації мережевої взаємодії, телекомунікаційних проектів;
 • створення шкільного банку мультимедійних матеріалів для підтримки викладення предметів;
 • використання діагностичних методик для дослідження рівня інформаційної культури школярів;
 • широке  впровадження  в  освітній  процес  інформаційно-комунікаційних технології, залучення дітей до навчання за дистанційними  формами,  забезпечення  сучасного  рівня  управління закладом та комунікацій з батьківською громадою;
 • участь у обласних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

 

 1. Узагальнюючий етап (2017 – 2018 н .р.)
 • організація заходів з підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі в системі науково-методичної роботи школи;
 • здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів інформаційної культури суб'єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії;
 • узагальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу;
 • розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту;
 • поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

 

Кінцевий результат:

 • Створення інноваційної компетентнісно – орієнтованої освітньої системи розвитку особистості ХХІ століття засобами Інтернет – технологій та єдиного інформаційно – освітнього простору.
 • Упровадження сучасних технологій в освітній процес.
 • Зростання професійної компетентності педагогічного колективу школи в плані інформаційної культури.
 • Створення компетентнісно – орієнтованого інноваційного освітнього простору школи.
 • Створення на базі школи лабораторії інформаційних технологій.
 • Активізація пізнавальних інтересів учнів через використання ІКТ на уроках та в позаурочний час;
 • Розробка і апробація електронних засобів навчання для організації навчально-виховного процесу та впровадження систем дистанційної підтримки навчального процесу для учнів школи.

 

Очікувані результати:

Створення у закладі єдиного освітнього інформаційного середовища, що забезпечує:

 • новий рівень функціонування закладу, надання рівних можливостей одержання якісної освіти учасниками навчально-виховного процесу;
 • системне      впровадження      та      ефективне      використання      інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні освітньої та управлінської діяльності;
 • створення освітнього порталу навчального  закладу, електронної  бібліотеки  та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів;
 • налагодження  ефективної  інформаційної  взаємодії учасників навчально-виховного  процесу  шляхом  створення  системи  сайтів  та  формування мережних предметних спільнот;
 • створення засобами ІКТ умов отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які не  відвідують навчальний заклад;
 • формування системи виявлення обдарованих учнів та роботи з ними, налагодження їх ефективної електронної комунікації з провідними фахівцями та вченими.
Моя країна Україна

Директор школи
Школяр Любов Андріївна,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, 
Відмінник освіти України
т. 097-216-6176

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода
Дніпродзержинськ 

Архів записів

Час життя сайту

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2021uCoz