Неділя, 25.08.2019, 02:21Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23»
Кам’янської міської ради
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Категорії розділу
Новини освіти [133]
Шкільні новини [290]
Методичний кабінет [81]
Вісті з уроків [15]
Класне життя [1]
Знайомтесь! [2]
Увага, конкурс! [20]
Оголошення [28]
Фраза тижня [5]
Поради психолога [0]

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 70

Ла Страда-Україна


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична рада СЗШ № 23

Положення про методичну раду

комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 23» Кам'янської міської ради

 

Загальні положення

Мета-  координація  методичної роботи в СЗШ № 23, проектування роботи з педагогічними кадрами спрямованої на розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної  майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів), об’єднання на добровільній основі педагогів закладу для підвищення  методичної компетентності.

 • Методична рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в школі.
 • Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом  школи та правовими актами закладу.

 

Завдання й основні напрямки діяльності методичної ради

Діяльність методичної ради спрямована на вирішення наступних завдань навчального закладу:

 • координація діяльності методичних об'єднань та інших структурних підрозділів на розвиток методичного забезпечення навчально-виховного  процесу;
 • розробка основних напрямів методичної роботи закладу;
 • формування мети й завдань методичної роботи в школі;
 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка власних методичних і дидактичних матеріалів;
 • організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
 • організація консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • участь в атестації учителів;
 • проведення педагогічних і методичних  заходів  щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;
 • професійне становлення молодих педагогів;
 • виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих учителів;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
 • впровадження в  навчально-виховний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів,  сучасного програмного забезпечення.

 

Основні напрямки діяльності методичної ради:

 • аналіз результатів навчально-виховної  діяльності по предметам;
 • підготовка й обговорення доповідей щодо методики викладання навчальних предметів, підвищення рівня кваліфікації вчителів;
 • визначення методики  викладання  принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;
 • обговорення методики проведення окремих видів уроків і занять,  змісту дидактичних матеріалів до них;
 • розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою діяльністю учнів;
 • організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;
 • взаємовідвідування занять, як у середині методичного об'єднання, так і між учителями різних методичних об'єднань, із метою обміну досвідом і вдосконаленням методики викладання навчальних предметів;
 • спільні засідання  різних методичних об’єднань з метою обміну досвідом роботи;
 • вивчення досвіду роботи  методичних об’єднань  інших навчальних закладів і обмін досвідом  роботи;
 • призначення  наставників для  молодих і мало- досвідчених вчителів.
 • розробка положень про проведення  шкільних конкурсів, олімпіад, змагань;

 

Організація роботи методичної ради

 • до складу ради входять керівники шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі, директор і заступники директора з НВР. Склад ради затверджується наказом по школі.
 • у складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична й т.п.).
 • керування методичною радою здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.
 • робота методичної ради здійснюється на основі річного плану роботи навчального закладу. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором закладу й затверджується на засіданні педагогічної ради.
 • періодичність засідань ради —1 раз на чверть. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний попередити членів ради завчасно. Рекомендації методичної ради  підписує  голова та секретар. По кожному розглянутому питанню ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколах засідань.

 

Права методичної ради

Методична рада має право:

 • готувати  пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії;
 • вносити до розгляду  пропозиції щодо удосконалення  навчально-виховного процесу в закладі;
 • порушувати питання про публікацію матеріалів щодо поширення передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;
 • порушувати клопотання перед адміністрацією закладу про заохочення співробітників за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;
 • рекомендувати  вчителів для участі в конкурсах «Учитель року» , «Класний керівник року», «Портфоліо досягнень сучасного педагога».

 

Контроль за діяльністю методичної ради

 1. У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи.
 2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором (особою, що ним призначена) відповідно до планів  роботи навчального закладу й внутрішкільного контролю.

 

Положення про науково-методичну раду школи

Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Науково-методична рада:

 • розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;
 • організує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);
 • організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи;
 • аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;
 • вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;
 • аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому;
 • виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);
 • організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;
 • організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;
 • контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;
 • вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі;
 • вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК);
 • ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі;
 • вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.

Членами НМР є керівники методичних об'єднань, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів, що працюють в інтересах розвитку школи.

Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується з адміністрацією школи.

У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу школи, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного разу на чверть).

 

Типове положення про методичний кабінет навчального закладу

Положення про шкільні предметні методичні об’єднання педагогічних працівників

Положення про творчу групу в системі методичної роботи педагогічних працівників

Положення про майстер-клас в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

 

Моя країна Україна

Директор школи
Школяр Любов Андріївна,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, 
Відмінник освіти України
т. 097-216-6176

Керівник сайту

Охотник Галина Григорівна,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода
Дніпродзержинськ 

Архів записів

Час життя сайту

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2019uCoz