Неділя, 01.08.2021, 22:14Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23»
Кам’янської міської ради
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Категорії розділу
Новини освіти [137]
Шкільні новини [388]
Методичний кабінет [81]
Вісті з уроків [15]
Класне життя [1]
Знайомтесь! [2]
Увага, конкурс! [20]
Оголошення [28]
Фраза тижня [5]
Поради психолога [0]

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 85

Ла Страда-Україна


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Назва проекту:   «Імідж навчального закладу»

Позитивний імідж навчального закладу стимулює попит на освітні послуги, які він надає, сприяє його популярності серед цільових груп і підвищує конкурентоспроможність

Напрямок проекту:      Соціально-педагогічний  

Відповідальний керівник:   Школяр Любов Андріївна, директор комунального закладу «СЗШ  № 23» Кам'янської  міської ради,  вчитель-методист, Відмінник освіти України

Науково-методичний керівник:   Охотник Галина Григорівна, вчитель-методист

Об’єктом дослідження є процес формування іміджу навчального закладу.

Предметом дослідження є технології цілеспрямованого формування іміджу навчального закладу.

Термін проекту: 01.09.2015 – 31.12.2018 рр.

 

Актуальність проекту: 

Інтенсивне становлення навчальних закладів нового типу, яке спостерігається сьогодні в Україні, потребує вирішення нових управлінських та психолого- педагогічних завдань, розробки нових підходів, які визначають успішність їхньої діяльності.

Одним із таких підходів є створення іміджу навчального закладу.

 

Теоретико-методологічноі основи проекту:

Проблеми  іміджу  в широкому  розумінні  цього  слова  виступають  предметом  дослідження зарубіжних авторів – Л. Браун, П. Берд, вітчизняних дослідників – А. Панасюк, А. Пелих, Т. Кизилова,  в останні роки  активізувалась увага дослідників до питань  іміджу  в  педагогіці –  М. Борисенко,  Н. Голота,  Н. Казакова, Л. Карамушка,  М. Левіт,  О. Павленко,  В. Шепель.  Ці  та  інші  дослідники вивчають питання зв'язків закладу освіти із громадськістю, шляхи створення та розвитку іміджу.

Проблемі  вивчення  іміджу  навчального  закладу  приділяли  увагу дослідники  О. Бандурка,  О. Землянська,  Л. Алексєєва,  А. Громова, В. Шпалінський.

Проблеми взаємозалежності управління та іміджу відображено у працях З. Старобинського, Б. Андрюшкіна, Р. Гріфінв, В. Яцури, С. Скібинського, Ф. Хміля, О. Ільїна. Різні аспекти роботи керівника зі створення іміджу розглядаються в дослідженнях Г.  Почепцова,Є.Уткіна, О. Омарова, О. Фельзера, О. Доброневського.

Питання створення іміджу загальноосвітнього навчального закладу, що виступає однією із складових модернізації освіти, є на сьогодні дуже важливим і необхідним. З одного боку - це конкурентноспроможність на ринку освітніхпослуг, з іншого – реформування старих методів управління, які в більшій мірі себе вже вичерпали і не відповідають вимогам сьогодення, а тим більше майбутнього. Нові, вдосконалені методи управління повинні ґрунтуватися не тільки на останніх досягненнях соціальних наук і менеджменту,  але й враховувати людський фактор.

Під іміджем навчального закладу ми розуміємо емоційно забарвлений образ, який утворився у масовій свідомості, що володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього закладу.

Під формуванням іміджу навчального закладу більшість дослідників розуміють процес, в ході якого створюється спланований образ на основі наявних ресурсів.

Імідж навчального закладу

Ідеальний

відображає прагнення і плани на майбутнє, основні цілі роботи

Дзеркальний

відображає уявлення колективу про навчальний заклад як місце роботи та про його роль в суспільному житті

Реальний

характеризує дійсне ставлення представників різних соціальних груп до навчального закладу

 

Формування іміджу – це цілеспрямований, науково виважений процес. Проблема  формування іміджу – це проблема психолого-педагогічних, пізнавальних та емоційних, раціональних та художніх засобів створення позитивного образу навчального закладу, відображення в цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів, змісту та завдань, особливостей діяльності навчального закладу.

Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.

Г.Форд

 

Необхідність формування іміджу освітньої установи визначається

складною демографічною ситуацією в системі загальної середньої освіти

позитивний імідж навчального закладу серед йому однотипних забезпечує стабільність і соціальний захист, задоволеність професійною працею та створює передумови особистісно-орієнтованого розвитку підростаючого покоління

диференціацією та варіативністю системи загальної середньої освіти

складністю вибору напрямків та перспектив самовизначення учнів

численними запитами соціальної практики

потребою освітньої та управлінської практики у формуванні уявлень про навчальний заклад

наявністю досвіду роботи освітніх установ у даній галузі

 

Структура іміджу навчального закладу

Імідж освітніх послуг

Уявлення громадськості про освітні послуги, що надає навчальний заклад, формується на основі таких критеріїв, як:

 • затребуваність освітніх послуг;
 • співвідношення ціни/якості додаткових освітніх послуг;
 • унікальність пропозицій – відсутність аналогів на ринку освітніх послуг тощо.

На затребуваність освітніх послуг навчального закладу найбільше впливає їх якість, яку громадськість зазвичай оцінює за рейтинговими показниками – результатами ЗНО, перемоги учнів в олімпіадах, конкурсах, участь у проектах, кваліфікаційний рівень працівників.

Вагомим чинником для формування образу навчального закладу є забезпечення комфортних умов життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу.

Імідж споживачів освітніх послуг

Імідж споживачів розуміють як суспільну думку про стиль життя, соціальний статус, фінансове становище й інші характеристики учнів та їх родин.

З огляду на те що одним із чинників формування образу навчального закладу є його історія, слід підтримувати зв'язки з випускниками, відстежувати їх подальше життя.

Імідж керівника

Портрет керівника в очах громадськості складається з уявлень про його наміри, мотиви діяльності, ціннісні орієнтири, здібності, методи управління та результативність роботи. Керівник повинен мати харизму, лідерські якості для того, щоб вести за собою колектив, не пригнічуючи при цьому творчої індивідуальності та ділової ініціативи кожного працівника.

Для правильного формування іміджу керівник має подавати інформацію з перших уст: проводити якомога більше публічних виступів, давати інтерв'ю, коментувати події, не оминати жодного позитивного інформаційного приводу.

Імідж працівників

Імідж працівників – це збірний узагальнений образ колективу навчального закладу, що розкриває найхарактерніші риси, професійні й особистісні якості. Проте він формується насамперед на основі прямого контакту з певним представником. При цьому кожного працівника розглядають як «обличчя» навчального закладу, за яким формуватимуть думку про колектив в цілому. Тому важливо дбати про моральну, інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву культуру кожного працівника незалежно від посади, яку він обіймає, чи роботу, яку він виконує.

Внутрішній імідж навчального закладу

Основні чинники внутрішнього іміджу:

 • корпоративна культура;
 • сприятливий психологічний мікроклімат у колективі.

Візуальний імідж

Візуальний імідж є одним із головних засобів створення іміджу навчального закладу.

На зовнішні уявлення про навчальний заклад впливають такі чинники, як:

 • екстер'єр;
 • інтер'єр;
 • корпоративний стиль.

Соціальний імідж

Соціальний імідж – це уявлення оточення про соціальні цілі і роль навчального закладу в суспільному житті.

Соціально обумовлена місія навчального закладу є його візитною карткою.

Бізнес-імідж

Бізнес-імідж, або ділова репутація, утворюється під час співпраці з діловими партнерами і досягається завдяки:

 • стабільності роботи;
 • прозорості у співпраці з партнерами;
 • готовності брати на себе зобов'язання і виконувати їх тощо.

 

У сучасному суспільстві необхідність формування іміджу навчального закладу обумовлена наступними причинами:

складна демографічна ситуація підсилює конкуренцію серед освітніх закладів однієї території в боротьбі за набір учнів і збереження контингенту

сильний позитивний імідж полегшує доступ освітнього закладу до кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських тощо

маючи сформований позитивний імідж, освітній заклад за рівних умов стає привабливішим для педагогів, адже може забезпечити їм стабільність і соціальний захист, задоволеність працею і професійний розвиток

стійкий позитивний імідж дає ефект придбання освітнім закладом певної сили, тобто створює запас довіри до всього, що відбувається в стінах закладу, зокрема й до інноваційних процесів

 

Аналізуючи  думки  вчених,  можна  стверджувати,  що

 

Для  формування позитивного  іміджу навчального закладу, необхідно реалізовувати  наступні  принципи

Принцип  національної  спрямованості

– побудови освіти з урахуванням історії та народних традицій, збереження та збагачення культури українського народу та інших народів, які проживають на території України, формування національної свідомості

Принцип  відкритості  навчання

– орієнтації навчання на цілісний педагогічний світ, його глобальні проблеми, усвідомлення переваги загальнолюдських цінностей над груповими і класовими, інтеграція у міжнародні освітні, соціальні і культурні системи

Принцип  гуманізму

– утвердження людини як найвищої соціальної цінності, створення умов для врахування різноманітних потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій педагогів та дітей, врахування їх індивідуально-психологічних особливостей у процесі організації управлінської та навчально-виховної діяльності

Принцип  демократизму

– створення умов для активної участі педагогів та учнів у вирішенні актуальних проблем діяльності навчального закладу, організації навчально-виховного процесу на основі партнерства педагогів та учнів

Принцип активізації пізнавальної діяльності учнів

– інтенсивне оволодіння знаннями, формування умінь та навичок здобування нових знань, формування позитивної мотивації до навчання та пізнавальної діяльності

Принцип  формуванні  творчого  потенціалу

– формування умінь та навичок ставити нові проблеми, як на теоретичному, так і на практичному рівнях, знаходити альтернативні способи їх розв'язання, розвивати гнучкість мислення, здатність адаптуватися до соціальних змін

Принцип  єдності  навчання  та  виховання

– органічного поєднання навчання, виховання та розвитку особистості, спрямованість освіти на формування цілісної та гармонійно розвинутої особистості. Створенню позитивного іміджу навчального закладу сприяють спеціальні форми роботи серед членів адміністрації, вчителів, учнів та їх батьків

 

Головний постулат освіти відомий всім – навчити та виховати з маленької дитини компетентну молоду особистість, здатну до самоосвіти. Тому перспективною та конкурентоспроможною в сучасних умовах може бути тільки навчальний заклад, який повністю задовольняє замовників освітніх послуг – батьків, а саме

 

школа

– місце, де дитина  оточена теплом і турботою

– місце, де дитину сприйматимуть як особистість

– освітній центр, де вчителі створюють сприятливі умови для творчого розвитку учнів та надають якісні освітні послуги

– соціальний інститут, де виховується громадянин світу

– дитячий центр, де учень може реалізуватися в позаурочний час

– навчальний заклад, у якому кожна оцінка або досягнення є результатом  наполегливої співпраці педагогів та учнів та отримує  громадське  визнання

З усіх елементів, які необхідні для досягнення успіху, найголовніший – це віра.

                    Джеймс Гіббонс

Основні етапи формування іміджу

аналіз зовнішнього середовища, виділення цільової групи, до якої буде звернений імідж

аналіз зовнішніх ресурсів, визначення завдань та їх класифікація (змістові, організаційно-результативні тощо)

мотивація учасників проекту

виявлення співвідношення між складовими іміджу: науковий, освітній, суспільний

визначення принципів формування іміджу

розробка технології формування кожної складової іміджу

аналіз відповідності отриманого іміджу очікуваному результату

 

Якщо ви знаєте причини своїх прагнень, вірите в себе,

умієте чітко формулювати свої мрії як цілі, володієте навичками планування, умієте задіювати інших людей для реалізації задуманого

й усвідомлюєте свою відповідальність за досягнення результату,

то вам легко буде перейти до дій.

Мораль із притчі «Усе в твоїх руках»

 

Інноваційні технології в практиці  створення іміджу навчального закладу

Технологія особистісно зорієнтованого навчання

організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку та саморозвитку особистості учня з огляду на виявлення його індивідуального досвіду, здібностей, інтересів.

Технологія проблемного навчання

створення учителем самостійної пошукової діяльності школярів із розв'язання навчальних проблем, під час якої формуються нові знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини: активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення

Технологія розвивального навчання

активний діяльний спосіб навчання, під час якого враховують і використовують природні закономірності індивідуального розвитку дитини, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій.

Ігрові технології навчання

Гра є: ефективним засобом активізації; мотиваційна за своєю діяльністю; переважно колективна, групова форма роботи; має кінцевий результат; має чітко поставлену мету та відповідний результат

Технологія розвитку критичного мислення

формує творче мислення, сприяє розвитку креативності

Технологія інтерактивного навчання

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем

Інформаційні технології

навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання

Проектна технологія

інноваційна форма роботи організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу за умов активної взаємодії

 

Успіх не є ключем до щастя. Щастя – ось ключ до успіху.

Якщо ви любите те, що робите, ви будете успішним.

Альберт Швейцер

Мета проекту:

 • Підвищення конкурентоспроможності навчального закладу, забезпечення лояльності потенційних і реальних споживачів освітніх послуг та громадськості, формування позитивного іміджу.
 • Правильне позиціонування та грамотне просування навчального закладу на ринку освітніх послуг.
 • Створення бренду навчального закладу.

Завдання проекту:

 • Формувати ефективну організаційну культуру навчального закладу.
 • Спрямувати роботу навчального закладу на створення і підтримання основних чинників внутрішнього іміджу.
 • Забезпечувати привабливість навчального закладу для педагогічних, медичних та інших працівників завдяки спроможності більшою мірою забезпечити стабільність, задоволеність працею і професійний розвиток.
 • Удосконалювати професійну, інформаційно-комунікаційну та соціальну компетентність працівників.
 • Підтримувати оптимістичний настрій і доброзичливий мікроклімат у педагогічному, батьківському та учнівському колективах.

Пріоритети проекту:

 • Позитивний імідж навчального закладу слід підтримувати в актуальному стані.
 • Пріоритет якості надання освітніх послуг та забезпечення високого рівня ефективності навчально-виховного процесу.
 • Толерантні колегіальні взаємини між колективом навчального закладу, батьками та місцевою громадою.
 • Пріоритет рівного доступу всіх категорій громадян до інформації про діяльність навчального закладу, якщо ця інформація не заборонена до поширення законом і не захищена як конфіденційні відомості, ураховуючи при цьому і вікові обмеження.

Очікувані результати:

 • Забезпечення комфортних умов життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу.
 • Якісне надання послуг, регламентованих Статутом навчального закладу.
 • Гарантована участь учасників навчально-виховного процесу в розв'язанні питань діяльності та сприянні розвитку освіти.
 • Прозорість і відкритість діяльності навчального закладу, співпраці між учасниками навчально-виховного процесу, партнерами, спонсорами, що досягається поширенням достовірної інформації на веб-ресурсах навчального закладу та в засобах масової інформації, зокрема і щорічних звітів директора та звітів про використання залучених коштів.

Шляхи реалізації проекту:

 • Для забезпечення лояльності потенційних і реальних споживачів освітніх послуг та громадськості, формування позитивного іміджу та створення бренду навчального закладу організувати роботу творчої групи.
 • З огляду на те, що одним із чинників формування образу навчального закладу є його історія, слід підтримувати зв'язки з випускниками, відстежувати їх подальше життя. Розміщення історії навчального закладу.
 • Для правильного формування іміджу керівник має подавати інформацію з перших уст: проводити якомога більше публічних виступів, давати інтерв'ю, коментувати події, не оминати жодного позитивного інформаційного приводу.
 • Дбати про моральну, інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву культуру кожного працівника незалежно від посади, яку він обіймає, чи роботу, яку він виконує.
 • Забезпечити впізнаваність та позитивне сприймання навчального закладу завдяки дотриманню корпоративного стилю.
 • Інформування громадськості про соціальні аспекти діяльності навчального закладу.

 

Література:

 1. Грабовська,  С.  Створення  позитивного  іміджу  навчального  закладу  засобами комунікативного менеджменту С. Грабовська// Освіта України-2003. - №14-15.
 2. Карамушка Л.М. Створення іміджу навчального закладу як важливий напрямок менеджменту  освіти/  Л.М.  Карамушка//  Управління  сучасними  навчально-виховними закладами в системі освіти: Матеріали міжрег. наук.- практ. конф.- Запоріжжя, 1996. - С. 11-15.
 3. Митник О. Імідж сучасного закладу освіти//Директор школи. – 2001. - №3.
 4. Фадеева,  М.В.  Психологічні  проблеми  підготовки  керівників  ЗНЗ  до  формування позитивного  іміджу  освітньої  організації  в  контексті  сучасних  соціально-економічних  умов /  М.В.  Фадеева //  Вісник  післядипломної  освіти :  зб.  наук,  праць /  ред.  кол.  В.В. Олійник (голов, ред.) [та ін.]. - К. : Геопринт, 2009. - Вип. 11, ч. 2. - С. 295-302.
 5. Фадеева,  М.В.  Позитивний  імідж  загальноосвітнього  навчального  закладу  як чинник  ефективності  його  діяльності /  М.В.  Фадеева//  Науковий  часопис  НПУ  імені М.П. Драгоманова, 2007. - Вип. 18. - С71-75.
Моя країна Україна

Директор школи
Школяр Любов Андріївна,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, 
Відмінник освіти України
т. 097-216-6176

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода
Дніпродзержинськ 

Архів записів

Час життя сайту

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2021uCoz